Nutrilop Zn-B

Çinko ve Bor İçeren Sıvı Gübre

  • GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W)

  • Suda Çözünür Bor (B) : %5
    Suda Çözünür Çinko (Zn) : %5

  • Ağırlık

    1 Lt | 5 Lt

Ürün Özellikleri
• İçerdiği Zn ve B sayesinde çiçek kalitesini artırır, polen oluşumunu destekler.
• Dişicik organının gelişmesini sağlayarak daha sağlıklı çiçek oluşumunu sağlar.
• Bitkilerde meyve tutumu ve bitki büyüme döneminden, tohum ve meyve oluşumuna kadar önemli bir rol almaktadır.
• Enzim ve oksin sentezini artırır. Bitkide oksinin aktivitesini sağlar ve eksikliğinde oksin aktivitesi azalır.
• Vejatatif gelişimin desteklenmesini sağlar.
• Azot bağlayıcı bitkilerde azot fiksasyonu, nodül oluşumu ve nodüllerinin fonksiyonlarının aktivite edilmesinde önemli rol oynamaktadır.
• Tomurcuk oluşumu, tomurcuk açımı, polen oluşumu konusunda etkilidir.
• Bazı enzimlerde aktivasyonu sağlar.
• Zn noksanlığında protein sentezi azalır ve bitkide protein miktarı önemli ölçüde düşer. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmada yardımcı olur.
• Çiçek öncesi uygulamalarda daha iyi çiçek oluşumunu sağlar.
• Hasad sonrası uygulamalarda gelecek yıl oluşacak gözlerin daha iyi gelişmesini sağlar.

demo