VİZYON, MİSYON

“En iyisi olsun” dediğimiz bu yolculukta farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak.
Hayattaki değişimlerin yaşamımıza değer katması için uzman personelimizle, hassas Ar-Ge ve kalite kontrol süreçlerimizden geçmiş ürünlerimizin üreticilere ve çözüm ortaklarına aynı güven ve kalite standartlarında sunmak ve çiftçinin emeğine katkı sağlamak.

 

KALİTE POLİTİKASI

- Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim ve ürün ithalatı gerçekleştirmek,

- En uygun, en doğru çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek

- Deneyim ve bilgi birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak

- Bayileri bilinçlendirmek için eğitimler düzenlenerek, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizliği ciddiyete alarak düzeltici faaliyette bulunmak,

- Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanılabilen bireyler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek

- Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak,

- Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak,

- Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,

- Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,

- Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak, için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.