Nu-Film-17

Reçine Bazlı Yayıcı, Yapıştırıcı ve Etki Uzatıcı

  • GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W)

  • di - 1 p - Menthene  % 96
    Yardımcı Maddeler  % 4

  • Ağırlık

    250 cc | 1 Lt

Nu-Film-17 Nedir?
Nu-Film-17
 tabii reçineden elde edilmiş tamamen doğal bir üründür. İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere zehirli değildir. Doğal bir ürün olduğundan organik tarımda da kullanılabilmektedir. İnsektisit, fungisit, herbisit, bitki gelişim düzenleyicileri ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılır. Bunların yaprak yüzeyine daha iyi yayılmalarını, yapışmalarını ve etkilerinin uzamasını sağlar. İlaçlamalardan daha iyi sonuç alınması için idealdir. Köpük yapmaz, donmaz, suyla karışma özelliği yüksek olduğundan her türlü yer aleti ve uçakla rahatlıkla kullanılır.
NU-FILM-17 Çam reçinesinden elde edilen tamamen doğal bir ürün olup, özel formülü sayesinde beraber kullanıldığı tarım ilaçlarından en iyi sonucun alınmasına olanak sağlar. İnsan, hayvan ve bitkiler gibi canlı organizmalara toksik (zehirli) etki göstermez.

demo

İlaçlama Programlarınızda NU-FILM-17 Kullanmanızı Gerektiren 12 Önemli Neden !

1.Islatıcı Etki :
NU-FILM-17 ilaçlı sıvının yüzey gerilim etkisini azaltarak, püskürtülen damlacıkların daha geniş satıha yayılmasına ve yaprak üzerinde daha iyi tutunmasına yardımcı olur. Böylece ilaçlama esnasında ilacın bitki üzerinden toprağa akması önlenir.
2.Yıkanmayı Önleyici Etki :
NU-FILM-17 suda çözünmez. Uygulama sonrası kuruduğu için, yağmur dahi yağsa NU-FILM-17’yi bitki üzerinden yıkayamaz. NU-FILM-17 ile birlikte kullanılan ilaç bitki yüzeyine kontrollü bir şekilde dağılır ve orada yıkanmadan kalır. Diğer yayıcı yapıştırıcılar suda çözündükleri için, yağmurla birlikte yıkanır gider.
3.Yayıcı Etki :
NU-FILM-17 birlikte kullanıldığı ilacın bitkinin tüylü, mumlu veya yapışkan bölgelerine sızmasına ve tamamen yayılmasına yardımcı olur. Böylece yapraklar üzerinde ilaçlanmamış alan kalmaz ve ilaçlamadan daha iyi sonuç alınır.

NU-FILM-17 REÇİNE BAZLI YAYICI, YAPIŞTIRICI VE ETKİ UZATICI

4.Yapıştırıcı Etki :
Çam reçinesinden elde edilen NU-FILM-17 mükemmel ve doğal bir yapıştırıcıdır. İlaçlama esnasında ilacın bitki yüzeyine daha iyi yapışmasını sağlar. Bitki üzerine yapışan ilacın yağmur, yağmurlama sulama, aşırı çiğ vs. yüzünden yıkanması önlenmiş olur.
5. Kapsül Etkisi :
NU-FILM-17 yaprak yüzeyinde kuruduğu zaman elastik bir tabaka oluştururve içinde kalan ilaç zerrelerini bir kapsül şeklinde sarar. Böylece ilaç zerrecikleri yaprak yüzeyine daha homojen dağılır.
6. Doğal Taşıyıcı Etki :
NU-FILM-17 doğal kökenli bir ürün olduğu için bitki yüzeyinde temas ettiği dokuları yumuşatır ve birlikte kullanıldığı sistemik ilacı veya yaprak gübresini, yaprak içindeki dokulara taşır. NU-FILM-17 ile birlikte kullanılan ilacın, bitki gelişim düzenleyicisinin veya yaprak gübrelerinin bitki bünyesine kolayca nüfuz etmesini sağlar.
7. Uyarıcı Etki :
NU-FILM-17 tavsiye edilen dozun altında bile kullanıldığında, sistemik yabancı ot ilaçları ve bitki gelişim düzenleyicilerinin bitki bünyesine nüfuz etmesini çabuklaştırır. Dolayısı ile ilaçlamadan kısa zaman sonra yağmur yağsa bile ilaç etkisini gösterir.
8. Mor Ötesi (Ultraviyole) Işınlarından Koruyucu Etki :
NU-FILM-17 güneşin mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruyucu perde görevi yapar. Böylece, zararlı foto kimyasal reaksiyonların ilaçların etkilerini azaltmalarını engeller.
9. Sıcaklığa Karşı Koruyucu Etki :
NU-FILM-17 güneş ışınlarını yansıtarak, tatbik edilen ilacın dekompoze olmasını önler.
10. Su Kaybına Karşı Koruyucu Etki :
Su kaybı oksijen ve hidrojen arasında cereyan eden doğal bir olaydır. NU-FILM-17 birlikte kullanılan ilacı bir kapsül içerisine aldığından, su kaybı nedeniyle ilaçların etkilerinin azalmasını önler.
11. Buharlaşmayı Engelleyici Etkisi :
NU-FILM-17 buharlaşmayı engelleyici özelliği sayesinde ilacın etkli maddesini tutarak bitki üzerinde daha uzun süre kalmasını, böylece ilacı etkisinin uzamasını sağlar.
12. Biyolojik Tarım İlaçlarına Koruyucu Etki :
NU-FILM-17 tamamen doğal ve zehirsiz bir ürün olduğu için (Bacillus thuringiensis vs.) gibi biyolojik ilaçların etki sürelerini uzatır. Petrol türevlerinden yapılan diğer yayıcı yapıştırıcılar ise bu tür biyolojik ilaçlarda ters etki gösterirler.