Fertizyme-SP

Bitkisel Menşeli Aminoasit İçeren Katı Organik Gübre

 • GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W)

 • Organik Madde % 60
  Serbest Amino Asitler % 20
  Organik Azot % 3
  Organik Karbon % 20
  Maksimum Nem % 10
  pH 6.5-7.5

 • Ağırlık

  500 Gr

Fertizyme SP Özellikleri

FERTIZYME SP içerisinde bulunan organik madde ve serbest aminoasitler sayesinde toprağın verimliliğini arttıran bir üründür.
FERTIZYME SP  bitki ve doğa için tamamıyla zararsızdır.
FERTIZYME SP uygulaması yapılacak olan damla sulama gübreleri ile karşılaştırıldığında, içeriğindeki organik madde ve bağımsız amino asitler sayesinde, bu ürünlerin etkinliğini arttırır.
FERTIZYME SP uygulamadan önce gübre solüsyonları, pestistler, herbisitler ve nematod ilaçları ile karıştırılabilir. Bu tip solüsyonların istenilen pH’sı 4-8 dir. FERTIZYME SP tüm toprak tiplerinde, bitki gelişiminin her aşamasında kullanılabilir.

 

demo

Genel Faydalar
• Topraktaki fosforu çözünür hale sokup, bitkiler tarafından alınımını kolaylaştıracak enzimlerin üretimini harekete geçirir.
• Topraktaki organik maddeleri ayrıştırarak bitkiler tarafından alınımını kolaylaştırır.
• Bitkilerin besin emilimini arttırır, dengeli ve düzenli beslenmesini sağlar.
• Olumsuz hava koşullarında bitkinin besin alınımını kolaylaştırır.
• Çiçeklenme, meyve oluşumu, meyve ebadında eşit büyüklük ve verimde önemli derecede ekonomik kazanç sağlar.

Kullanım Yerleri ve Dozajları
Sebze ve Süs Bitkileri: 1 Kg FERTIZYME SP, 500 kg torf veya saksı toprağına karıştırılır. Mümkün ise, dikimden bir hafta önce sulama suyu ile beraber veya en geç dikimden hemen sonra ilk sulama ile birlikte 100 gr/da dozunda damla sulama sistemi ile verilir. Her ay uygulama tekrar edilir. Turunçgil, Meyve Ağaçları ve Bağ : Sonbaharda taban veya çiftlik gübresi uygulamasından sonra 100gr/da dozunda sulama sisteminden uygulama yapılır. İkinci uygulama ilkbaharda çiçeklenmeden önce 100gr/da dozunda damla sulama sisteminden yapılır.

Meyve Ağaçları:
1. Uygulama gözler kabarmadan hemen önce damla sulama sisteminden dekara 100 gr uygulanır.
2. Uygulama meyve tutumundan hemen sonra damla sulama sisteminden dekara 100 gr uygulanır.
Muz: İlk uygulama onarımdan sonra 100gr/da dozunda damla sulama sisteminden yapılır.
Çilek: Dikimden bir hafta önce veya dikimden hemen sonra ilk sulamada 100gr/da dozunda damla sulama sisteminde verilir. Her ay uygulama tekrar edilir.
Bugday:
Tohum Uygulaması: 1000kg Bugday tohumuna 2 kg FERTIZYME SP suya karıştırılarak daldırma veya püskürtme yöntemi ile tohumlara uygulanır.
Toprak uygulaması: Birinci uygulama ilk sulama ile veya ekimden hemen sonra 100gr/da dozunda yapılır. Kadeşleme döneminin başlangıcında
uygulama tekrar edilir.
Mısır:
Tohum Uygulaması: 100 Kg mısır tohumuna 1-2 kg FERTIZYME SP suya karıştırılarak daldırma veya püskürtme yöntemi ile tohumlara uygulanılır.
Toprak uygulaması: Birinci uygulama ekimden hemen sonra ilk sulama ile 100gr/ da dozunda yapılır. 5-6 yapraklı dönemde uygulama tekrar edilir.
Patates:
Toprak Uygulaması: Birinci uygulama ekimden hemen sonra ilk sulamada 200gr/da dozunda yapılır. Yumru oluşumu başlangıcında uygulama tekrar edilir.

Genel Tavsiyeler
Tohum Uygulaması: 1-2 kg FERTIZYME SP 100 lt suya karıştırılarak daldırma veya püskürtme yöntemi ile tohumlara uygulanır.
Şaşırtma Dönemi: 1-2 kg FERTIZYME SP 100lt suda çözdürülür. Fideler bu karışıma bandırılıp dikilir.
Aşı kalemi veya Soğanlı Bitkiler: 1-2 kg FERTIZYME SP 100 lt suda çözdürülerek, aşı kalemi veya soğan bu solüsyona batırılıp dikilir.
Saksı Toprağı Hazırlamada: 500 kg saksı toprağına 1 kg FERTIZYME SP karıştırılarak kullanılır.