Ferriplus Gold

Ferriplus Gold

  • GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W)

  • Suda Çözünür Demir (Fe) % 7
    EDDHA Şelatlı Demir (Fe) % 7

  • Ağırlık

    1 Kg

Ferriplus Gold Nedir?
Ferriplus Gold, granül yapıda olup tozuma yapmaz ve suda da kolayca erir. Elma ve şeftali gibi meyve ağaçlarında, narenciye ve Antep fıstığı başta olmak üzere tüm bitkilerde demir (Fe) noksanlığını gideren bir üründür. FERRIPLUS GOLD kökler tarafından alınır. Bu nedenle yeşil aksama uygulanmamalıdır. FERRIPLUS GOLD bitki büyümesini teşvik eder, demir noksanlığı belirtilerinin oluşmasına izin vermez. FERRIPLUS GOLD’un özellikle demirin bitkilerce yeterli miktarda alınamadığı alkali kalkerli topraklarda en iyi sonucu verdiği görülmektedir. Kullanma dozu, bitkilerdeki klorozun derecesine ve toprak tipine bağlıdır. Ağır bünyeli topraklar, hafif olanlara nazaran daha fazla doz kullanımı gerektirir. Bununla birlikte hafif bünyeli toprakta uygulama yıkanmaya bağlı olarak daha erken tekrarlanmalıdır.


Demir’in Bitkide Görevleri
• Demir (Fe) bitkide klorofil oluşumunu sağlar.
• Fotosentez için gereklidir.
• Protein oluşumunda kullanılır.
• Enzim aktivitesi
• Enerji transferi

demo

Demir Eksikliğinin Sebepleri
• PH’sı ve kireci yüksek topraklar.
• Drenajı zayıf topraklar.
• Topraktaki yüksek Bakır (Cu) İçeriği.
• Toprakta demir (Fe) yoksa veya alınmayan formda ise.
• Kök çevresi sıcaklığı düşükse

Demir Eksikliğinin Belirtileri
Genç yapraklarda sararmalar görülür. Sarımsı beyazımsı renk alırlar. Yapraklardaki damarlar yeşil kalırken, yaprağın diğer kısımlarında kloroz oluşur.

Uygulamalarda Dikkat Edilecek Hususlar
Demir (Fe) noksanlığı belirtisi olan her bitkide emniyetle kullanılır.
• Tavsiye edilen miktar önce bir miktar suda eritilir, hazırlanan karışım ağaçların izdüşümü hizasında açılan ince kanala dökülür ve daha sonra kanal toprakla tekrar kapatılır.
• Ayrıca FERRIPLUS GOLD ağaçların sulama havuzlarına serpilmek suretiyle tatbik edilir. Ancak uygulamadan sonra ağaçlar sulanmalıdır.
• Suda erime kabiliyeti çok yüksek olduğundan damla sulamada kullanılabilir.
• En iyi uygulama zamanı, ilkbaharda bitkilerin uyanmaya başladığı dönemdir.