Solinure GT Nedir?

Solinure, Toprakta yetiştirilen sebzeler ve diğer kültür bitkilerinin gerek kapalı gerekse açıkta yapılan yetiştiriciliğine yönelik, hazırlanmış güvenilir bir damla sulama gübresidir. Geniş formülasyon yelpazesi ile üreticilerin değişik üretim safhalarında ihtiyaç duydukları bitki besin elementlerinin karşılanmasını sağlarken aynı zamanda verim artışı ile üreticinin kazancını artırmasına yardımcı olur.Değişik Solinure formülasyonlarının karışımı mümkündür.

FAYDALARI

Güvenilirlik

Uzun süreli denemeler sonucunda yapılan etkin gübrelemeler sayesinde, etkili ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır.

Netlik

Kullanım dönemlerine uygun hazırlanmış formülasyonları sayesinde bitki tarafından alınabilir formdaki besin elementlerinin bitkideki net ve gözle görülür sonuçlar vermesidir.

Esneklik

Değişik oranda bitki besin elementi ihtiva eden çok sayıda formülasyonları ile bitki ihtiyacını karşılamaktadır.

Rahatlık

Karışım yapılırken kahverengimsi rengi ile kolayca ayırt edilebilir. Diğer Gübreler ve Solinure formülasyonları ile karışabilir. (Kalsiyum içerikli gübreler hariç).

Geliştirilmiş Ürünler

%5,6’ya kadar varan yüksek seviyedeki magnezyum asimilasyon işlemini sağlar (Solinure 5 hariç)Solinure 1 ve 3 , %5 Fosfor ihtiva eder Solinure 4, kış aylarında daha etkin beslenme sağlar. 25 kg’lık ambalajlarda paketlenmiş ve iz element seviyeleri yükseltilmiştir.

Tüm Solinure formülasyonları arka sayfadaki tabloda verilmiş olan iz elementleri değişik oranlarda ihtiva eder. Bunlardan bazıları EDTA ve DTPA formunda şelatlanmış olup bitki bünyesine kolayca alınabilirler.

Gübre Hazırlığı ve Uygulamaları :

1. Solinure damla sulama gübresini sadece toprakta yetiştirilen kültürler için, gerek kapalı, gerekse açık alan üretimleri için kullanınız.

2. Solinure, bitkilerin besin elementi ihtiyacını karşılamak amacıyla köklerine sulama sistemleri vasıtasıyla verilir. Ya damla sulama ya da yağmurlama veya salma sulama şeklinde uygulanabilir.

3. Genel olarak kullanım dozu haftalık 4-5 kg/dekar olarak hesaplanır. Taban gübrelemesinin yapılmadığı veya besin yönünden fakir olan topraklarda daha yüksek dozlar kullanılabilir. Altıntar Tarım A. Ş. teknik ekibimize veya bayilerine başvurunuz.

4. Solinure direkt olarak suya karışım halinde verilecekse,1 tonluk bir tanka su doldurulur ve 1 kg Solinure çözündürülerek verilir. Eğer stok solüsyonu şeklinde verilecekse, 1 kg Solinure 10 Lt. suda çözündürülür (1 ton suya 100 kg) ve bir depoda bekletilir. Yetiştirilen kültür çeşidinin EC toleransına bağlı olarak 1 birim hazır çözelti alınır ve buna 99 birim su ilave edilerek sulama sistemleri ile uygulanır.

5. 1 ton suda 150 kg’dan fazla miktarda çözündürülmemelidir. En iyi ve hızlı çözünme hafif ılık suda olur. Solinure diğer kalsiyum içeren gübrelerle karıştırılmadan uygulanmalıdır. Fakat Solinure gübresinin kendi formülasyonları birbiriyle karıştırılıp verilebilir.

6. Sulama suyunuzun maksimum ve minimum EC değerlerini kontrol ediniz. Bu değerler daha sağlıklı bir beslenme yapmanızda çok önemli rol oynamaktadır.

7. Her gübrelemeden sonra, sistemlerinize boş su vererek içinde gübre kalmasını engelleyiniz. Böylece sulama sistemlerinizin ekonomik ömrü uzayacaktır. Ayrıca belirli aralıklarla asit uygulaması yaparak sistemlerinizi temizleyebilirsiniz.

8. Uygulamadan sonra kullandığınız gübre ambalajının ağzını sıkıca kapatınız ve orijinal ambalajında,direkt olarak güneş ışığı görmeyecek şekilde saklayınız.
BİZE ULAŞIN

2022 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
3XCode